Rits Logo
Ritsumeikan Univ.
College of Information Science and Engineering
Department of Media Technology


[section]Staffs

 Professor Asako Kimura 
 Eminent Professor Hideyuki Tamura 
 Assistant Professor Miki Matsumuro 
 Secretary Ranko Deguchi 

[section]Students

 D2 Taiki Yamada 
 D1 Yuta Kataoka 
 M2 Takumi Azai 
 M2 Keisuke Arai 
 M2 Hiroki Kakitsubata 
 M2 Yuma Koga 
 M2 Miho Tanaka 
 M2 Masaru Horita 
 M2 Yuki Miura 
 M2 Taiki Morozumi 
 M2 Takuya Yamamoto 
 M2 Sun Hong 
 M2 Ahmed Khota 
 M1 Masatsugu Inoue 
 M1 Ryo Otsuzi 
 M1 Yuya Uchimura 
 M1 Iwao Takemura 
 M1 Daiki Deguchi 
 M1 Kazuhito Hara 
 M1 Daichi Hiro 
 M1 Shinnosuke Manabe 
 B4 Ma Ning 
 B4 Humiaki Igarashi 
 B4 Yuto Ogawa 
 B4 Keishirou Kataoka 
 B4 Kouki Hayashi 
 B4 Kaiki Ban 
 B4 Koutarou Fujita 
 B4 Tsubasa Fujumitsu 
 B4 Ayumi Matsuda 
 B4 Naoki Yasuda 
 B4 LI Junlin 
 B4 Guan Sikun 

[section]Graduates

--- 2018---
 Master Koudai Ishidu 
 Master Tomoka Ishibashi  
 Master Kana Oshima  
 Master Maho Kawagoe  
 Master Ryotaro Hirata  
 Master Qie Jianing  
 Master Ri Kai  
 Bachelor Satoshi Suemitsu 
 Bachelor Mayu Tomita 
--- 2017---
 Master Syuhei Ogawa 
 Master Akihiro Konishi 
 Master Daiki Sakauchi 
 Master Aiko Hirano 
 Master Hitomi Matsuki 
 Master Yuichi Matsumi 
 Bachelor Sun Hong 
 Bachelor Kazunori Matsunaga 
--- 2016---
 Doctor Shohei Mori 
 Master Li Jinxia 
 Master Ryusei Koike 
 Master Jyunya Saito 
 Master Yudai Nakanishi 
 Master Hiroki Nishioka 
 Master Akitoku Hashimoto 
 Master Shogo Yoshioka 
 Bachelor Arisa Kesamaru 
 Bachelor Mari Taguchi 
 Bachelor Ayumi Nishikawa 
 Bachelor Maki Yokota 
--- 2015---
 Master Kosuke Kawasoe 
 Master Azusa Toda 
 Master Hitoshi Nakao 
 Master Ami Nakano 
 Master Ayaka Miyagi 
 Master Kohei Yanagida 
 Master Ryota Yamanaka 
 Master Thonhongsa Jisupa 
 Bachelor Daiki Okawa 
 Bachelor Ai Kimura 
 Bachelor Takuya Nomura 
 Bachelor Hiroki Honma 
--- 2014---
 Master Masaki Oda 
 Master Kei Kusui 
 Master Seiya Koura 
 Master Akifumi Komukai 
 Master Ai Takahashi 
 Master Katsuyoshi Tomita 
 Bachelor Ryota Sakurai 
 Bachelor Hiroki Amadutsumi 
 Bachelor Takuya Sato 
 Bachelor Kayako Shingu 
 Bachelor Nozomi Tanaka 
--- 2013---
 Master (RM1) Yoshikazu Itou 
 Master (RM1) Yukiko Kubo 
 Master (RM1) Wataru Koshi 
 Master (RM1) Hiroaki Sata 
 Master (RM1) Takayuki Sugiyama 
 Master (RM1) Tyann Syousyunn 
 Master (RM1) Kazuki Tokuda 
 Master (RM1) Takahiro Nagakari 
 Master (RM2) Tsutomu Oshita 
 Master (RM2) Taiki Kuwahara 
 Master (RM2) Shinya Komurasaki 
 Master (RM2) Ippei Sugimoto 
 Master (RM2) Kazuki Tanaka 
 Master (RM2) Kyouhei Nakanishi 
 Master (RM2) Yumi Hoshina 
 Master (RM2) Ryugo Murata 
 Master (RM2) Asako Yoshida 
 Bachelor (RM1) Chiharu Sato 
 Bachelor (RM1) Yuya Tue 
 Bachelor (RM2) Junki Ariyoshi 
 Bachelor (RM2) Yuta Kimura 
 Bachelor (RM2) Yusuke Yanagi 
 Bachelor (RM2) Riku Wakahara 
--- 2012---
 Doctor (RM1) Kaori Kikuchi 
 Master (RM1) Keisuke Inoue 
 Master (RM1) Kazuhiro Kitamura 
 Master (RM1) Kenji Sugihara 
 Master (RM1) Yuichi Hirano 
 Master (RM1) Terumichi Masukawa 
 Master (RM1) Yoshiki Yatsu 
 Master (RM1) Taichi Yoshida 
 Master (RM1) Daichi Yoshida 
 Master (RM1) Tatsuya Yoshimochi 
 Master (RM1) Taiki Wada 
 Bachelor (RM1) Shiori Suetsugu 
 Bachelor (RM1) Hiroto Tomida 
 Bachelor (RM1) Sayuri Nakatsuka 
 Bachelor (RM2) Koki Arishima 
 Bachelor (RM2) Mai Isobe 
 Bachelor (RM2) Maki Kataoka 
 Bachelor (RM2) Hirokazu Maezawa 
 Bachelor (RM2) Rie Nomura 
 Bachelor (RM2) Kei Yamaguchi 
--- 2011 ---
 Doctor (RM1) Mai Otsuki 
 Master (RM1) Masato Tsuyumu 
 Master (RM1) Ryouhei Hatano 
 Master (RM1) Ami Fukagawa 
 Master (RM1→RM2) Kazuya Iwamoto 
 Master (RM1→RM2) Yusuke Takami 
 Master (RM1→RM2) Masashi Tsukadaira 
 Bachelor (RM1) Yuusuke Uno 
 Bachelor (RM1) Fumio Nishimura 
 Bachelor (RM1) Toru Makino 
 Bachelor (RM1) Akihiko Yamamoto 
 Bachelor (RM2) Saki Itou 
 Bachelor (RM2) Miho Fujiwara 
--- 2010 ---
 Doctor Ryosuke Ichikari 
 Master Takahiro Inoue 
 Master Mami Kagimoto
 Master Wataru Toishita 
 Master Masatoshi Nakayama 
 Master Takanori Hashimoto 
 Master Kengo Fukuda 
 Master Seiji Fujita 
 Master Masaharu Yoshino 
 Master Hokuto Watanabe 
 Bachelor Yuko Uehara 
 Bachelor Takuro Tsukamoto 
 Bachelor Tomomi Nakajima 
 Bachelor Takaaki Nagayasu 
 Bachelor Yuki Hamamoto 
 Bachelor Hikaru Makino 
--- 2009 ---
 Master Yoshio Ishiguro 
 Master Akimasa Uesaka 
 Master Natsumi Okamoto 
 Master Shinsuke Kaigawa 
 Master Takahiro Nishizawa 
 Master Yutaka Momoda 
 Bachelor Yoshinobu Umeda 
 Bachelor Takehiro Tsukamoto 
 Bachelor Kota Mizoguchi 
 Bachelor Itsuki Morimoto 
--- 2008 ---
 Master Akiko Iesaki 
 Master Naoaki Ogawa 
 Master Naoya Kataoka 
 Master Keisuke Kawano 
 Master Kyota Higa 
 Master Shingo Hiranuma 
 Master Kyohei Maeno 
 Bachelor Yuusuke Iwato 
 Bachelor Tomoharu Tokuno 
 Bachelor Masahiko Hattori 
 Bachelor Takashi Matsuba 
 Bachelor Ryohei Minoura 
--- 2007 ---
 Master Makiko Oniyanagi 
 Master Rikukazu Sakai 
 Master Ryoichi Sasaki 
 Master Keisuke Taneda 
 Bachelor Shinya Tanemura 
 Bachelor Matsumi Yosuke 
 Bachelor Kishiko Murakami 
 Bachelor Sayaka Morimoto 
--- 2006 ---
 Master Kenji Kiguchi 
 Master Takeshi Tsuruta 
 Bachelor Masahiro Matsuda 
 Bachelor Shogo Yokoe 
--- 2005 ---
 Bachelor Hiroyuki Hoshi 
 Bachelor Toshio Sakai